BUURTNETWERK SCHARN

Het buurtnetwerk Scharn bestaat sinds 2004 en werd opgericht als buurtplatform Scharn.
Buurtnetwerk Scharn is een stichting met een bestuur dat aanspreekpunt is voor de bewoners van Scharn en voor de gemeente Maastricht.
Buurtnetwerk Scharn heeft als doelstelling te zorgen voor verbinding tussen bewoners, betere leefbaarheid en veiligheid en een beter imago van de buurt Scharn. Het buurtnetwerk ondersteunt activiteiten, die hierop zijn gericht.

Financiële ondersteuning van activiteiten in Scharn

Het buurtnetwerk ondersteunt het organiseren van buurtbijeenkomsten, buurtfeesten / evenementen, inrichten van een ontmoetingsplek en groen projecten. Vergoeding vindt plaats op basis van originele rekeningen.
Zo levert het buurtnetwerk een financiële bijdrage aan o.a. de Sjaander Broonk, activiteiten van VV Scharn voor de jeugd, zoals Haloweentocht en Adventure Games en buurtpark Groene Poort Oost.

Bestuur van Buurtnetwerk Scharn:

Voorzitter

Marie-Louise Knols

Secretaris

Sef Heunders

Penningmeester

Hans Moleman

Erelid

Wim Vogels


Het bestuur vergaderde dapper door in tijden van corona