Welkom bij Buurtnetwerk Scharn

Buurtnetwerk Scharn is een stichting die als doel heeft mensen bij de buurt te betrekken en de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te verbeteren. Het buurtnetwerk wordt ondersteund door de gemeente.

Binnen het buurtnetwerk zijn twee belangengroepen actief,
Buurtcomité Scharn West,
Buurtcomité Scharn Oost

Introductie

Scharn is een mooie groene buurt in oostelijk Maastricht en bestaat nog niet zo lang als aparte Maastrichtse buurt. Het is een relatief welvarende buurt. Het opleidings- en inkomensniveau is bovengemiddeld in vergelijking met de meeste andere buurten in Maastricht. De werkloosheid ligt onder het gemiddelde, evenals de criminaliteitscijfers. Een ruime meerderheid van de bewoners woont in een koopwoning.

Centraal in de wijk ligt de Antonius van Paduakerk uit 1936-1938.

Scharn / Sjaan

HEDEN EN VERLEDEN

Ontmoeting

Initiatieven voor ontmoetingsplekken in de buurt worden door het buurtnetwerk ondersteund.

Groene Poort Oost   buurtpark voor Scharn en Heer
Ontmoetingswinkel  een gratis kopje koffie of thee

Leefbaarheid

HET BUURTNETWERK ONDERSTEUNT WAAR MOGELIJK INITIATIEVEN VAN BEWONERS

Veiligheid

Het buurtnetwerk neemt samen met bewoners stappen om de (verkeers)veiligheid te verbeteren

Gebruik de meldkaart voor het melden van overlast, probleem, onveilige of verdachte situatie!

Laatste nieuws

Update bestemmingsplan Heer-Scharn.

In 2024 is de omgevingswet ingegaan en moeten alle bestemmingsplannen omgezet worden naar omgevingsplannen. Het bestemmingsplan Heer-Scharn is het oudst, uit 2011 en wordt daarom als eerste opgepakt en omgezet naar een [...]

Opening Groene Poort Oost druk bezocht.

Zomers weer, veel kinderen, zand, water en bomen en de middag kon niet meer stuk. Harry Schouten, voorzitter van het buurtpark de Groene Poort Oost trapte op deze feestelijke 12 mei af [...]

Vergroening busbaan Scharnerweg

Tijdens de informatiebijeeenkomst woensdag 20 maart jl. voor omwonenden en vertegenwoordigers van buurtnetwerk Scharn en buurtcomité Scharn West werd het plan voor vergroening van de Scharnerweg toegelicht. Het plan behelst vergroening van [...]

Nieuwbouw VMBO/havo aan de Groene loper

Afgelopen maandagavond, 18 maart heeft de Belangengroep de Groene Loper overleg gehad met een afvaardiging van de gemeente en het LVO, o.a. met de wethouders Pas (onderwijs en wonen) en Mackus (stadsdeelwethouder [...]

“Buurtnetwerk Scharn draagt ons een warm hart toe.”