VEILIGHEID

Verkeersveiligheid

Op diverse plekken in Scharn zijn er verkeersonveilige situaties, zoals bij het viaduct over de Sibemaweg en is er verkeersoverlast op de Adelbert van Scharnlaan.

Het buurtnetwerk Scharn is samen met bewoners aan de Bergerstraat bezig om de veiligheid te verbeteren. Begin oktober 2022 heeft de gemeente een zebrapad met middenberm aangelegd op de Bergerstraat ter hoogte van het pad naar het Maartveld.

Op diverse plekken in Scharn is de parkeerdruk hoog, zoals in de Laan in den Drink en de Adelbert van Scharnlaan.

Sociale veiligheid

Met name in de nabijheid van scholen, zoals bij het Vista College spreken bewoners van een onveilig gevoel in de avonduren. Er is sprake van hangjongeren en dealen van drugs.

Buurtnetwerk Scharn heeft hierover contact met de wijkagent. In 2015 is het project Scharn Preventief gestart na een golf van inbraken en autobranden. Doel van het project is om bewoners alert te maken op ongewone situaties en bij verdachte omstandigheden de politie te waarschuwen. Daartoe werd een buurt app in gebruik genomen.

Luchtkwaliteit

Samen met Milieudefensie Maastricht en een aantal deskundigen op het gebied van effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van bewoners zet het buurtnetwerk Scharn met andere buurtnetwerken zich in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk bij de gemeente aan te dringen op het weren van vervuilende (vracht)auto’s uit de stad.