Vergroening busbaan Scharnerweg

maart 23, 2024
Tijdens de informatiebijeeenkomst woensdag 20 maart jl. voor omwonenden en vertegenwoordigers van buurtnetwerk Scharn en buurtcomité Scharn West werd het plan voor vergroening van de Scharnerweg toegelicht.
Het plan behelst vergroening van de voormalige speciale rijstrook voor het openbare vervoer waarvoor omwonenden eerder een projectaanvraag ingediend hebben in het kader van de Burgerbegroting. Via een Europese Interreg subsidie zijn er nu voldoende financiële middelen om het plan op te pakken en dit kan al dit najaar gebeuren.
Nog voor de zomer komt er een nieuwe informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Scharnerweg, waar het plan nader besproken zal worden en er ruimte is voor suggesties van omwonenden.
Na de zomer zal het asfalt verwijderd worden van de middenberm, de strook waar nu nog de grote roestkleurige stalen plantenbakken staan.
In 2025 worden nieuwe bomen en bodemplanten geplant in de vrijgekomen grond. De nieuwe groene middenberm zal van de rotonde op de Groene Loper lopen tot iets voorbij de Eburonenweg en de Heerder Groenweg. (zie voorlopige schets).
De gemeente is blij met initiatief uit de buurt. Groen in plaats van asfalt is goed tegen de hittestress die steen en asfalt op warme dagen veroorzaken. Een nieuwe middenberm met bomen zal ook de snelheid van autoverkeer drukken, zo wordt gehoopt. Op de kop van de Scharnerweg wordt het zo aangenamer wonen.