Nieuwbouw VMBO/havo aan de Groene loper

maart 23, 2024
Afgelopen maandagavond, 18 maart heeft de Belangengroep de Groene Loper overleg gehad met een afvaardiging van de gemeente en het LVO, o.a. met de wethouders Pas (onderwijs en wonen) en Mackus (stadsdeelwethouder Oost).
De Belangengroep behartigt de belangen van de buurten rondom de Groene Loper waar veel ontwikkelingen plaatsvinden met mogelijk grote invloed op de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de buurten.
Op dit moment lopen haalbaarheidsonderzoeken naar de beoogde huisvestingslocaties voor de 4 nieuwe LVO scholen in Maastricht.
In Scharn is de locatie voor de nieuwe school met profiel ‘Meesterschap’ voor voorbereidend mbo en praktische havo gepland aan de Groene loper​, nabij het mbo van het Vista.
De buurten​ rond de Groene Loper zijn niet blij met de concentratie onderwijs bij het Vista college, omdat er nu al veel druk ligt op de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in het gebied van de Groene Loper. Meerdere woningbouwprojecten, komst van de Rechtbank, kernkindcentrum en deze uitbreiding met een LVO school zal tot nog meer verkeersbewegingen en parkeerdruk leiden in de omgeving zo vreest men.
​​
T​ijdplanning ​nieuwe huisvesting LVO scholen:
Eind mei communiceert de gemeente over de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken.
Dinsdagavond 4 juni wordt het huisvestingsplan aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Dinsdagavond 8 oktober is er een stadsronde over het IHP-VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs)
Dinsdagavond 5 november vindt het politieke debat plaats.
Dinsdagavond 26 november: besluitvorming in de gemeenteraad.

Wat verder ter tafel kwam:

Het plan van Soete en Coenen, ‘Around the tracks’ voor een ondergrondse spoortunnel.
De gemeente omarmt het plan om de barrière van het spoor te slechten, maar vanwege de hoge kosten zal de realisatie iets voor de langere termijn zijn.
​Er zullen wel stappen ondernomen worden op de korte termijn (5 à 6 jaar) voor een betere doorgang. Zoals vervanging van de huidige Passerel door Prorail en een brug over of tunnel onder het spoor om oost en west te verbinden, zodat er een doorsteek is vanuit de Voltastraat naar de Sint Maartenslaan.