Groene Poort Oost, nieuwsbrief september 2022

september 25, 2022
Eindelijk kan de aanleg van het buurtpark voor Scharn en Heer echt gaan starten!
De gebruikers- en pachtovereenkomst wordt op 27 september door de gemeente Maastricht getekend.
De populieren aan de Akersteenweg worden in oktober gekapt en begin volgende jaar vervangen door 51 nieuwe bomen plus er zullen 36 nieuwe bomen verspreid over het terrein worden geplant.
De verontreinigde grond van het westelijk voetbalveld wordt begin november verwijderd en daarna wordt er een wateropvangbekken (wadi) geplaatst.
Maar dan pas begint het echte werk, zoals aanleg van een voedselbos, speelveldje en eventueel een jeu de boules / petanque baan, waarbij hulp van veel vrijwilligers nodig is.
Is het iets voor jou? Je kunt je aanmelden via info@degroenepoortoost.nl en je krijgt dan telkens bericht als er klusactiviteiten zijn.
Lees meer in de nieuwsbrief van september.