Nieuwsbrief Groene Poort Oost, juni 2022

juni 26, 2022
Op de terp, het terrein van voormalige voetbalkantine, staan nu 10 dakplatanen, met bamboe frames om takken geleiden. De railingen hebben een fris kleurtje gekregen. En van de ijzeren buizen die rond het wedstrijdveld stonden, zijn inmiddels 2 stoere zitbanken gemaakt.
Buurtnetwerk Scharn heeft het materiaal voor de eerste banken betaald en heeft nu ook geld beschikbaar gesteld voor het maken van een mooie bank rond de notenboom die twee jaar geleden is geplant.
De sanering van vervuilde grond, het graven van waterbuffers en het kappen en herplanten van de bomen aan de Akersteenweg zal bij voorkeur in één keer uitgevoerd worden.
En de Groene Poort heeft meegedaan met de Burgerbegroting om een ‘tribune/podium’ bij het talud van de terp te bekostigen én een handmatige waterpomp, als speelelement voor kinderen en als watervoorziening voor het voedselbos en de bloemen.