NL Doet op 12 maart in Buurtpark Groene Poort Oost

maart 22, 2022
Buurtpark De Groene Poort Oost nodigt buurtbewoners uit om mee te doen met 'NL Doet' op 12 maart!
Heb je zin om mee te helpen met het maken van een groene ontmoetingsplek op het terras van de Groene Poort Oost dan ben je welkom vanaf 11 uur, ingang Oude Molenweg 7.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 tot 12.30 uur:
- Maaien bloembedden, zodat we straks weer kunnen genieten van de bloemenpracht: 4 personen met heggenschaar (zelf meenemen als je er eentje hebt). Zaaien van wilde bloemen op talud van het terras (hark meenemen als je die hebt).
- Schuren en schilderen van zelfgemaakte bankjes van oud ijzer: 4 personen (neem oude kleren mee).
- Schuren en schilderen van (trap)leuning: 4 personen (ook hiervoor zijn oude kleren aan te raden).
- Ophalen van en sjouwen met gebruikte tegels van een bewoner van de Akersteenweg die de tegels gratis beschikbaar stelt: 3 sterke personen (neem werkhandschoenen mee).
12.30 tot 13.30 uur: Gezellig samen lunchen.
14.00 tot 16.00 uur:
- Afronden schilderwerk zelfgemaakte bankjes.
- Afronden schilderwerk (trap)leuning terras.
- Spannen kabels voor geleiding takken platanen.
- Stapelen oude tegels op aan te wijzen plek in ons buurtpark.
Je kunt je aanmelden via deze link, https://www.nldoet.nl/.../een-groen-dak-voor-onze...