Buiten spelen en sporten in Scharn

september 9, 2022
De gemeente streeft naar goede sport- en speelplekken in de openbare ruimte en wil bij het inrichten de wensen van inwoners betrekken.
Per buurt worden de wensen geïnventariseerd, via een inloopbijeenkomst en online vragenlijst.
Denk mee en vraag ook uw kinderen mee!
De inloopbijeenkomst Scharn vindt plaats op 29 september, van 16:30 - 18:30 in Basisschool Scharn.
De gemeente bekijkt welke wensen opgepakt kunnen worden binnen het bestaande budget. Wensen die meer geld kosten, worden voorgelegd aan de gemeenteraad.