Plan voor huisvesting grootschalige scholencampus in Scharn.

maart 5, 2023
De gemeente Maastricht onderzoekt momenteel twee mogelijke locaties voor het huisvesten van een grootschalige scholencampus in Scharn. Één optie is de onderwijslocatie aan de Bemelergrubbe waar dan een scholencampus van ruim 3000 leerlingen en honderden leraren gehuisvest zou worden. Als dit plan doorgaat heeft dat grote consequenties voor leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de buurt.
Een aantal omwonenden maakt zich grote zorgen en heeft het Buurtcomité Scharn Oost opgericht. Het comité wil met zoveel mogelijk omwonenden invloed uitoefenen om te voorkomen dat dit plan doorgaat.
Op 8 maart van 19:30 - 21:30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Trefcentrum Wittevrouwenveld, zie Flyer informatiebijeenkomst Onderwijscampus
Aanmelden moest vóór 1 maart gebeuren via onderwijshuisvesting@maastricht.nl. Maar nu blijkt dat niet alle straten de flyer hebben ontvangen, wordt opgeroepen om je toch aan te melden zodat er een goede vertegenwoordiging van de buurt aanwezig is.
Lees meer over het Buurtcomité Scharn Oost en de Whatsapp buurtgroep, in de Flyer Buurtcomité Scharn Oost