Bekendmaking beoogde locaties voor huisvesting LVO scholen in Maastricht.

november 10, 2023
De gemeente Maastricht en het LVO hebben de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar potentiële locaties voor de voortgezet onderwijs scholen in Maastricht, gebaseerd op de bevindingen van de commissie ARVO:
4 LVO scholen met een onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas en het VMBO op een mooie, centrale locatie in de stad.
Dit heeft geresulteerd in vier geoormerkte toekomstige locaties verspreid over Maastricht, te weten:
- Nieuwbouw op het terrein aan de Oude Molenweg voor het Porta Mosana College.
- Nieuwbouw/uitbreiding op het terrein aan de Eenhoornsingel voor het Sint Maartenscollege.
- Uitbreiding op het terrein en gebouw aan de Nijverheidsweg voor het Bernard Lievegoed College.
- Nieuwbouw op het terrein aan de Groene Loper tussen de Regentesselaan en de Adelbert van Scharnlaan voor VMBO/Havo.
Bovenstaand scenario houdt in dat de huidige locatie van het Sint-Maartenscollege aan de Noormannensingel medio 2027 beschikbaar komt voor andere ontwikkelingen.
Vooraleer er een definitieve keuze wordt gemaakt zullen diverse, verdiepende onderzoeken uitgevoerd worden naar de haalbaarheid en betaalbaarheid.
De studies worden in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.