Huisvesting Montessori College Maastricht aan de Bergmansweg

oktober 18, 2023
De minister heeft in juni besloten dat het Montessori College Maastricht mag starten met het VWO profiel per schooljaar 2024/2025.
Er is inmiddels een geschikte locatie gevonden voor de opstartfase van 60-100 leerlingen, aan de Bergmansweg 1-2.
Gemeente en initiatiefnemers van het Montessori College werken nauw samen om per augustus 2024 een fijn schoolgebouw op te kunnen leveren.
Direct omwonenden zullen geïnformeerd worden over de huisvesting van de school in hun buurt.