Openbare sport- en speelvoorzieningen in Maastricht: nieuw plan van aanpak.

maart 9, 2023
Wilde het vorige College nog bezuinigen op de sport- en speelplekken in Maastricht, de gemeente heeft nu een nieuwe aanpak gepresenteerd met als doel verbetering van sport- en speellocaties. Het 'Plan van aanpak 2023-2026' heeft als uitgangspunt te investeren in kwaliteit en spreiding van voorzieningen. Met name de grotere sport- en speelplekken met de meeste beweeg-, speel- en ontmoetingswaarde worden behouden of versterkt.
Als voorbereiding op het plan werden de afgelopen periode de wensen per buurt geïnventariseerd middels inloopbijeenkomsten en enquêtes (september 2022 in Scharn). En werd er onderzoek gedaan naar gebruik van sport- en speelplekken onder 4 t/m 18 jarigen.
Hierbij kwam een aantal specifieke wensen naar voren, zoals sport- en beweegaanbod voor tienermeiden, uitbreiding van de speeltoestellen in het Stadspark, vergroening van de speelplekken en aanleg van natuurlijke speelplekken.
Op 14 maart is er een stadsronde over het plan van aanpak.

Op 28 maart vergadert de gemeenteraad over het plan.

Overzicht van te behouden en nieuwe speelplekken in Scharn: