Ruimere openstelling bibliotheekservicepunt Concordiastraat

februari 4, 2024
Sinds 1 februari jl. zijn de openingstijden van de bibliotheek aan de Concordiastraat 1 verruimd:
Maandag : 14-17 uur
Dinsdag : 09-13 uur
Woensdag : 14-17 uur
Donderdag : 09-13 uur

Vrijdag : 14-17 uur

Het bibliotheekservicepunt bezit een collectie voor jeugd en volwassenen.
Naast de uitbreiding van de openingsuren werkt de bibiotheek ook aan uitbreiding van diensten en activiteiten, met een focus op basisvaardigheden als lezen, schrijven en digitale vaardigheden.