Zorgen om veiligheid in de buurt rond de Bergmansweg en Maartveld.

juli 1, 2024
Omwonenden ​aan de Bergmansweg en het Maartveld hebben de vereniging BM21 opgericht​; ​ze maken zich zorgen over de leefbaarheid en verkeersveiligheid ​in de buurt.
Roland Olvers, stadsregisseur van Maastricht Oost was ​er op 13 mei jl. op ​werkbezoek​.
​Wat ter sprake kwam.
​De communicatie ​richting bewoners rond de huisvesting van het Montessori college is ondermaats. Huisvesting zou tijdelijk zijn, maar de gemeente blijft vaag over de termijn of het aantal leerlingen dat men hierbij voor ogen heeft. Een aantal van 30 leerlingen is voor de buurt geen probleem, wel als de school groeit naar enkele honderden leerlingen. De bewoners missen een aanspreekpunt.
De buurt is verkeersluw ingericht en omwonenden willen dit zo houden. ​Hoe wil de gemeente dit garanderen? Er zijn nu al zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt.
Knelpunten in de buurt qua verkeersveiligheid:
- De Amalbergastraat is de enige toegangsweg tot de buurt voor auto’s, maar de wegversmalling op de Koning Clovisstraat (komend van de Scharnerweg) zorgt voor verkeersopstoppingen. Vraag van de buurt, is deze snelheidsremmende maatregel nog nodig nu hier een 30 km zone geldt​?
- De gevaarlijke oversteek tussen de Memorielaan en de Oostermaasweg: de buurt zou hier graag een zebrapad zien.
- De rotonde aan het Aldegondaplantsoen (Scharnerweg-Bergerstraat) en met name de toegang tot de rotonde (schuine trottoirband) ​vanaf het plantsoen wordt als onveilig beschouwd. ​De helling is te steil en niet “meegelegd in de bocht / in de richting van het verkeer”.
Op de rotonde houdt het afslaand verkeer niet altijd rekening met het fietsve​rkeer dat op de rotonde blijft.