Nieuwbouw ‘Zusterflat’ aan de Vijverdalseweg 8

januari 17, 2024

XIOR Student Housing en DubbeLL buurtontwikkelaars willen de huidige flat afbreken en er een nieuw appartementencomplex met ca. 250 zelfstandige wooneenheden (zonder balkon) bouwen. Het gebouw zal 10 woonlagen hoog worden met rondom veel groen. Ter vergelijking, het huidige gebouw is 9 woonlagen hoog en omvat 132 wooneenheden met balkon.

 

Op 21 december jl. was er een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden, waar het plan en enkele alternatieven gepresenteerd werd.
Omwonenden vrezen overlast door toenemende drukte in de wijk, met verkeers- en geluidsoverlast.

Het plan zal bouwkundig en landschappelijk verder uitgewerkt worden. De verwachting is dat alle plannen gereed zijn in het 3e kwartaal van 2025 en dat dan begonnen kan worden met de sloop van de huidige flat.

 

Een volgende (inloop)bijeenkomst staat gepland op 5 februari a.s. tussen 19:00 en 20:30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van de Zusterflat aan de Vijverdalseweg 8. Aanmelden is niet nodig.