Bezwaar tegen vergunning biomassacentrale Lixhe (B)

maart 21, 2022
Maastricht heeft bezwaar aangetekend tegen verleende vergunning afvalverbrandingsinstallatie Lixhe (B).
Gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Provincie Limburg hebben gezamenlijk naast andere belanghebbenden in Zuid Limburg, Wallonië en Vlaanderen, bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning voor de biomassacentrale, lees: afvalverbrandingsinstallatie, op het industrieterrein van cementfabriek CBR te Lixhe (B).
In het gezamenlijk bezwaar wordt gesteld dat, zoals eerder gecommuniceerd aan de gemeente Visé, de vergunningsaanvraag onvolledig verklaard had moeten worden; er ontbreekt noodzakelijke informatie.
Verder is het vergunningenbesluit te vrijblijvend geformuleerd. Er worden aan de exploitant geen duidelijke verplichtingen opgelegd, zoals in het geval van overschrijding van geluidsnormen of luchtemissiegrenswaarden.
Wordt vervolgd..