Herstart planontwikkeling voormalige zwembadlocatie aan de Laan in den Drink

juli 25, 2023
Na een ruime pauze wordt het plan voor de bouw van een kleinschalig zorgcomplex met maximaal 24 betaalbare zorgwoningen voor mensen met dementie, weer opgepakt. Tevens omvat het plan de aanleg van een openbaar park én verplaatsing van het parkeerterrein RKSV Heer.
Inmiddels is er een (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld voor het plangebied aan de Laan in den Drink dat ter inzage ligt bij de gemeente tot en met 2 augustus 2023.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om zienswijzen en reacties in te dienen. Daarna zal de gemeenteraad na eventuele aanpassingen het bestemmingsplan vaststellen.
 
In het nieuwe (concept)bestemmingsplan krijgt het oppervlak voor de bouw van het zorgcomplex de bestemming 'maatschappelijk' en het omringend parkgebied de bestemming 'groen'.
Binnen het aangegeven bouwvlak mag maximaal 7 meter hoog gebouwd worden, met een maximale vloeroppervlakte van 1.200 m2, en een bebouwd oppervlak (bebouwing op maaiveld) van maximaal 750 m2.
In het bestemmingsplan worden maatregelen genoemd om beschermde dieren, zoals de das, tijdens en na de bouw van het complex te ontzien en te beschermen.
Ook heeft er onderzoek plaatsgevonden naar stikstofbelasting op nabij gelegen Natura 2000 gebieden, een bodemonderzoek en onderzoek naar geluids- en lichthinder.

Verder: het opstellen van een milieueffectrapportage is niet nodig.
En volgens de planning start volgend jaar de aanbesteding voor de bouw van het zorgcomplex en verkoop van de grond.
De gemeente moet voor de start van de bouwwerkzaamheden, de nieuwe parkeerplaats voor RKSV Heer opgeleverd hebben.