Informatiemarkt onderwijscampus Groene Loper’

maart 22, 2022
Reserveer 19 maart a.s. in uw agenda, 'informatiemarkt onderwijscampus Groene Loper'!
Op zaterdag 19 maart organiseren de gemeente Maastricht en onderwijsinstellingen LVO en VISTA een informatiemarkt over de plannen voor een onderwijscampus aan de Groene Loper.
Er zijn 3 scenario’s voor de onderwijscampus onderzocht:
Scenario Zuid: op en in de buurt van het VISTA College
Scenario Noord: locatie huidige Sint Maartenscollege en het voormalige KPN-terrein
Scenario Noord-Zuid: een combinatie van scenario Zuid en scenario Noord.
Het onderliggende rapport kunt u hier bekijken, https://maastricht.parlaeus.nl/.../RIB....
Op 23 februari jl. werden de scenario’s voorgelegd aan de buurtnetwerken van buurten rondom de Groene Loper. De buurtnetwerken maken zich zorgen over de plannen die voorzien in grootschalig voortgezet onderwijs (5500 leerlingen) en concentratie van onderwijsvoorzieningen aan de Groene Loper, waar er sprake is van beperkt beschikbare ruimte. En er zijn zorgen over de gevolgen voor de omliggende buurten.