Plan voor een scholencampus aan de Groene Loper – vervolg

oktober 9, 2022

De buurtnetwerken rondom de Groene Loper hebben een overleg geïnitieerd met LVO bestuurders en de wethouders Pas en Fokke om te achterhalen hoe het op dit moment staat met de plannen voor een scholencampus aan de Groene Loper. Het overleg vond op 5 oktober jl. plaats in het Trefcentrum Wittevrouwenveld.

Het LVO bestuur heeft aangegeven terdege kennis te hebben genomen van de bezwaren van omwonenden en is gestart met een herbezinning op de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Belangrijk uitgangspunt hierbij was en is het realiseren van ontmoeting tussen leerlingen. Op dit moment zijn er nog geen vaste plannen.
Men erkent dat de communicatie ook met omwonenden beter en meer gestructureerd moet worden opgepakt en daartoe wordt op dit moment gewerkt aan een communicatieplan.