Scholencampus in Maastricht Oost – vervolg

december 13, 2022

Op 8 december is er overleg geweest over de vorderingen bij de huisvesting van het voorgezet onderwijs in Maastricht Oost tussen de betrokken buurten en de communicatiegroep Scholencampus. Aanwezig waren buurtnetwerken Scharn, Heer, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld en buurtcomité Scharn West en vertegenwoordigers van de gemeente en LVO.

Onderwerp van gesprek waren de twee (resterende) scenario's voor huisvesting en de communicatie richting buurtbewoners.

De 2 mogelijke scenario's zijn,
- Scenario Bemelergrubbe, waarbij alle voortgezet onderwijs gehuisvest wordt aan de Bemelergrubbe (Porta Mosana College, Sint Maartenscollege, VMBO, NOVO college en Terra Nigra Praktijkonderwijs)
- Scenario Zuid-Noord, waarbij vmbo, mavo, havo, vwo van LVO scholen en vavo en mbo Vista college gehuisvest wordt aan de Groene Loper, overige onderwijsvormen op de locatie Bemelergrubbe.

Afgesproken is, dat er een digitale en papieren nieuwsbrief komt, die huis aan huis bezorgd wordt in de omgeving van de 2 locaties en een informatiebijeenkomst op korte termijn, waarbij bewoners hun mening, opmerkingen en bezwaren kenbaar kunnen maken.

2022-12-14T08:57:20+00:00december 13th, 2022|Gebiedsontwikkeling, Onderwijscampus|0 Reacties

Geef een reactie