Uitbreiding combiparkeren in Scharn (vervolg)

september 26, 2023
Het College heeft het plan voor uitbreiding van combiparkeren in Scharn in aangepaste vorm vastgesteld, zie afbeelding.
Eerder dit jaar presenteerde de gemeente een plan voor uitbreiding van de combiparkeerzone, die tot dan toe alleen voor Scharn West gold.
Uitbreiding is nodig omdat  in sommige straten in Scharn de parkeerdruk hoog is, wat gebleken is uit klachten van bewoners en uit metingen.
Combiparkeren houdt in dat mensen met een auto een (niet kosteloze) parkeervergunning kunnen aanvragen en de overige parkeerders via een parkeermeter moeten betalen.
De werkzaamheden starten einde van dit jaar en de invoering van combiparkeren zal begin 2024 plaatsvinden. Er zal daarna opnieuw een parkeerdrukmeting uitgevoerd worden.
Bewoners in het gebied voor combiparkeren zullen tijdig informatie ontvangen over het aanvragen van een vergunning en de bezoekersregeling.
Meer informatie is te vinden op www.thuisinmaastricht.nl/parkeerdruk-scharn
Lees hier de brief aan bewoners en ondernemers in het combiparkeergebied.