Update bestemmingsplan Heer-Scharn.

mei 21, 2024
In 2024 is de omgevingswet ingegaan en moeten alle bestemmingsplannen omgezet worden naar omgevingsplannen. Het bestemmingsplan Heer-Scharn is het oudst, uit 2011 en wordt daarom als eerste opgepakt en omgezet naar een omgevingsplan.
Afgelopen 6 mei was een eerste bijeenkomst in Scharn met bewoners uit diverse delen van Scharn en het buurtnetwerk Scharn.
Anhilde de Jong, projectleider bij de gemeente heeft een toelichting gegeven over wat een omgevingsplan inhoudt. Ook in Heer is een informatiebijeenkomst geweest.
Een omgevingsplan gaat over juridische regels die gelden voor de fysieke omgeving met aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Er staat in wat waar kan en mag en onder welke voorwaarden en wat niet kan.
Het gaat dan over regels zoals,
- waar, wat mag (zoals woningen, parkeren, bedrijven, winkels, groen, etc.)
- verbouwingen en aanpassingen aan het huis (zoals dakkapellen, schuttingen, uitbouw, etc.)
- afmetingen en omvang
- normeringen en grenswaarden (zoals voor geluid, afstand tussen spoor en woningen).
De bedoeling is dat er straks één loket komt voor het aanvragen van een vergunning en dat de procedure eenvoudiger en sneller wordt.
In het najaar wordt een brede informatiebijeenkomst georganiseerd voor Scharn en Heer, bedoeld voor alle geïnteresseerde bewoners, verenigingen en ondernemers.
U kunt meer lezen over omgevingsplannen op de website van de gemeente Maastricht, https://www.gemeentemaastricht.nl/.../omgevingswet...