Nieuwbouw Kindcentrum Scharn

september 14, 2022
Het College heeft de nieuwbouw Kindcentrum Scharn goedgekeurd.
De nieuwbouw zal bestaan uit meerdere losstaande gebouwen, die verbonden worden door een hoofdgebouw.
De gebouwen worden tot maximaal 2 bouwlagen hoog en het bouwvlak wordt uitgebreid (25 m. richting Pastoor Janssenlaan). Daartoe moet het bestemmingsplan aangepast worden.
De bezwaren van omwonenden richten zich met name op de hogere gebouwen, uitbreiding van het bouwvlak, verplaatsing van speelplaatsen richten tuinen van bewoners, de twee voorziene openbare pleintjes aan de Kloosterstraat en een "Kiss en Ride" zone aan de voorkant, die ten koste gaat van parkeerplaatsen voor omwonenden.