Fietspaden bij het viaduct Sibemaweg

oktober 17, 2023
Zowel de Fietsersbond als de buurtnetwerken Heer en Scharn hebben verbetering van de fietsroutes rond het viaduct over de Sibemaweg aangekaart bij de gemeente.
(Onze) stadsdeelregisseur van Maastricht Oost heeft onlangs bij de gemeente geïnformeerd naar de plannen om de fietsroutes veiliger te maken. Volgens de afdeling Mobiliteit van de gemeente is de verkeerssituatie ter plaatse bij de Sibematunnel (en de wegversmalling) niet zozeer onveilig, maar wel onwenselijk.
Het voornemen is om het fietspad bovenlangs langs de Kennedybrug weer in ere te herstellen. Dit ontwerp wordt momenteel voorbereid. Bij positieve inzichten is realisatie in 2024 voorzien.
Na 2025 wordt er een totaal ontwerp gemaakt voor de ontsluitingen van de fietspaden van/naar de Kennedybrug over het gehele traject.