Onderzoek verkeersveiligheid rond basisschool Scharn

februari 9, 2023
Veilig Verkeer Nederland heeft een enquête gehouden onder omwonenden van de basisschool naar de veiligheid rond de school. Het resultaat ervan wordt gebruikt om afspraken te maken en maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voor vragen kunt u zich melden bij Fenna Engelen, fenna.engelen@maastricht.nl