Zebrapad op Bergerstraat bij Maartveldpad

mei 20, 2022
Het oorspronkelijk plan van de gemeente om bij de oversteekplek van de Bergerstraat richting het Maartveld een zebrapad op plateau aan te leggen, is gewijzigd. Het plan dat in het eerste kwartaal van dit jaar uitgevoerd zou worden is vervangen door een alternatief.
Op de plek van de geplande zebra zal nu in plaats van een verhoging, een middeneiland gerealiseerd worden, omdat hiermee meer veiligheid kan worden geboden voor voetgangers; er is hier immers sprake van een oversteek in een schoolthuisroute.
Om de positie van fietsers bij deze versmalling te benadrukken wordt het gehele kruisingsvlak in rood asfalt uitgevoerd opdat overig verkeer rekening zal houden met fietsers. Daarnaast zal markering aangebracht worden van opgangen van een plateau, zodat een schijnplateau gecreëerd wordt, een maatregel gericht op snelheidsmindering.
Verder zullen de oversteeklocaties op het kruispunt met de Oostermaasweg uitgevoerd worden als zebrapad.
Een tijdplanning is nog niet bekend.