Advies ARVO commissie: geen grote scholencampus in Maastricht.

maart 22, 2023
Dinsdagavond 21 maart werd het advies van de ARVO commissie, ook wel bekend als commissie Bovens, gepresenteerd.
Het advies houdt in dat er geen grote scholencampus komt, maar dat meerdere kleinschalige scholengemeenschappen, verspreid over de stad, het voortgezet onderwijs in Maastricht zullen verzorgen samen met het UWC, Bernard Lievegoed College, NOVO college en Terra Nigra.
De nadelen van een grootschalig onderwijsaanbod zijn volgens het rapport veel verkeersstromen, drukte en onrust voor de nabije omgeving en zorgen om de (sociale) veiligheid van leerlingen.

In het advies worden volgende criteria voor het ontwerp van het toekomstige VO aanbod gebruikt, ontmoeting, kwaliteit, keuzemogelijkheid, betaalbaarheid en clustering in eenheden van ca. 1200 leerlingen.

Deze criteria leiden tot de keuze om naast het Bernard Lievegoed College drie scholengemeenschappen te vormen vanuit het huidige Bonnefanten College, het huidige Porta Mosana College, het huidige Sint-Maartenscollege en het huidige VMBO Maastricht.
Het rapport gaat over de toekomstvisie op het voortgezet onderwijs en niet over huisvesting, maar de urgentie op het gebied van huisvesting is hoog voor een groot deel van de Maastrichtse VO scholen.