LVO schets van het toekomstig middelbaar onderwijs in Maastricht.

april 30, 2023
Stichting LVO (Limburgs Voorgezet Onderwijs) heeft gereageerd op het advies van de commissie ARVO en onderschrijft op hoofdlijnen de aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht uit het advies.
Uitgangspunten voor het toekomstig VO aanbod in Maastricht zijn ontmoeting, kwaliteit, keuzemogelijkheid, betaalbaarheid en kleinschalige scholen van ongeveer 1200 leerlingen.
Op basis hiervan is het LVO tot een ontwerp gekomen voor 4 scholen met elk een eigen profiel.
Op zo kort mogelijke termijn zal het Bonnefanten College en VMBO Maastricht samengevoegd worden tot één schoollocatie voor havo en theoretisch plus praktisch voorbereidend MBO, met profiel 'Meesterschap'.
Het moet een aantrekkelijke onderwijsomgeving worden die recht doet aan het belang van deze opleiding.
Waar de school gehuisvest zal worden staat nog niet vast.