Grootschalige scholencampus in Scharn: verslag van de informatiebijeenkomst op 8 maart jl.

maart 13, 2023
Het LVO, de Limburgse stichting voor voortgezet onderwijs, is voorstander van een grote scholencampus in Maastricht Oost en nu eerdere scenario's zijn afgevallen blijven 2 scenario's over, beide in Scharn.
Afgelopen woensdag 8 maart werden deze scenario's voorgelegd aan omwonenden van Vista College en Bemelergrubbe.

De informatieavond was druk bezocht, er waren 118 inschrijvingen voor een groot deel afkomstig van bewoners rond de Bemelergrubbe, die pas sinds kort weet hebben van de plannen.

Er zijn 2 scenario's in beeld,
- Campus 'Vista', waarbij behalve het huidige mbo en vavo, ook het gehele voortgezet onderwijsprogramma van Porta Mosana College en St Maartenscollege gehuisvest worden op het terrein van het Vista College aan de Sibemaweg.

- Campus 'Bemelergrubbe' waarbij het huidige VMBO Maastricht, het gehele voortgezet onderwijsprogramma van Porta Mosana College en St Maartenscollege plus NOVO college en Terra Nigra Praktijkonderwijs op locatie Bemelergrubbe gehuisvest worden.

Tijdens het plenaire gedeelte van de avond met een welkomstwoord van wethouder Pas, gaf de gemeente een toelichting op de scenario's en de argumenten voor herhuisvesting van voortgezet onderwijs in Maastricht Oost. Bewoners hadden veel vragen, die niet allemaal beantwoord konden worden.
Daarna werden de deelnemers opgesplitst in 2 groepen, omwonenden van het Vista en van de Bemelergrubbe.
Tijdens de 2 groepssessies konden bewoners hun mening, ideeën en bezwaren kenbaar maken over het plan, het vestigen van een grote scholencampus in hun buurt met een verwachte toename van een paar duizend leerlingen en hun docenten. Aandachtspunten waren ruimtelijke inpassing, parkeren, leefbaarheid, overlast, veiligheid en verkeersveiligheid.
Wethouder Pas benadrukte dat deze bijeenkomst was bedoeld om omwonenden te informeren en te horen over de plannen. Het participatietraject moet nog worden gestart en bovendien is het advies van de cie. Bovens (ARVO) nog niet bekendgemaakt.
Echter omwonenden van beide locaties zijn faliekant tegen een grote campus vlakbij woningen en verwachten een veelvoud van de overlast die ze nu al hebben.
Voor een impressie van de avond, zie artikel in de Limburger van 9 maart, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230309_93129035 (alleen voor abonnees van de Limburger)