Gebiedsontwikkeling Laan in den Drink

december 20, 2021

Gebiedsontwikkeling Laan in den Drink (voormalige locatie zwembad Heer).

Eerder werd besloten de aanbestedingsprocedure voor zorgwoningen, openbaar park en verplaatsing parkeerplaats RKSV Heer tezamen, te beëindigen wegens te weinig concurrentie. Inmiddels heeft de gemeente ervoor gekozen de aanbesteding op te delen. Voor de bouw van de zorgwoningen wordt een aparte aanbesteding gedaan, zodat partijen alleen nog hoeven in te schrijven voor de bouw van deze woningen. De gemeente besteedt daarnaast de aanleg van het park en de verplaatsing van de parkeerplaatsen aan​ en stelt het bestemmingsplan op​.

T​ijdsplanning:
  • november 2022: afronding aanbestedingsprocedure​ ​zorgwoningen
  • november 2022: onherroepelijk bestemmingsplan als er geen beroepen zijn ingediend
  • vanaf 2024: start bouw zorgwoningen