Skills in de Stad Maastricht

december 15, 2021
Skills in de Stad Maastricht, een vernieuwende aanpak om kwetsbare jonge mensen een kans te geven.
In de voormalige kazerne van de Marechaussee (KMar) aan de Scharnerweg komen 30 woonplekken voor jongeren die er een Skills in de Stad programma zullen volgen van leren en werken met coaching.
Het wordt een inspirerend locatie voor jongeren, die wel talent hebben, maar door allerlei omstandigheden zelf geen plek op de arbeidsmarkt vinden. Deze integrale aanpak onder één dak is uniek.
Na circa twee jaar stromen de deelnemers door naar een eigen woonplek elders, waar ze zelfstandig gaan wonen.
De gemeente Maastricht, staatsecretaris BZK, Coöperatie Porthos Scharn, en Porthos Vastgoed BV hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van 5 jaar.
De coöperatie Porthos Scharn en Porthos Vastgoed BV, die het pand koopt en verbouwt, zullen het project in nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht en in overleg met de buurt realiseren.
De verwachting is dat de eerste deelnemers in de loop van 2022 kunnen starten.